+31 (0)6 119 149 61

EU Vida grant voor het project “Sustainable Strawberry Fields Forever”

20 april 2020
Een consortium van de projectpartners Water Waves B.V., Appsen, Lamp-Ion B.V. en Aquacolor Sensors B.V. heeft de krachten gebundeld om de ecologische footprint van de glastuinbouw te verminderen. Het project heeft een Vida EU grant ontvangen.

De glastuinbouw heeft een aanzienlijke ecologische footprint door een hoog energie- en waterverbruik en de productie van spuistromen die nutrienten en sporen van pesticiden bevatten.

De doelstelling van het project is om op productieschaal te demonstreren dat deze nieuwe innovatie tussen 20% en 50% van het energie-, water- en chemicalienverbruik kan besparen bij het glastuinbouwbedrijf APM Aardbeien in Berlikum.

De doelstellingen van het project worden gerealiseerd door middel van een “all-in-one” concept dat uit de volgende componenten bestaat:

  • desinfectie van drainwater,
  • verwijdering van pesticiden uit spuiwater door geavanceerde oxidatie,
  • algendestructie in regenwater opslagtanks door ultrasound,
  • minimalisatie van de spuistroom door middel van een natriumsensor

Op basis van energie en massabalansen wordt verwacht dat het nieuwe concept zowel technisch als economisch haalbaar is en dat het een milieuvriendelijke oplossing is voor het optimaliseren van de waterkringloop in kassen en besparing van natuurlijke grondstoffen.

Op dit moment wordt de installatie bij de eindgebruiker gerealiseerd. De demonstratiefase gaat naar verwachting waardevolle procesdata opleveren die input zijn voor business cases in andere marktsegmenten in de glastuinbouw, zoals de tomaten-, paprika-, komkommerteelt.

De maatschappelijke impact van de technologie is gelegen in de reductie van energie- en waterverbruik bij voedselproductie en het voorkomen dat pesticiden in oppervlaktewater en drinkwater terechtkomen.

Zolang de EU policy en wetgeving geen eisen stelt aan het verbeteren van de ecologische footprint in de glastuinbouw, hebben MKB bedrijven nog geen business case om hun innovaties te ontwikkelen en implementeren. Het Vida programma geeft de financiele middelen en de vereiste publiciteit die MKB bedrijven nodig hebben om samen te innoveren en te anticiperen op nieuwe wetgeving. This project was awarded by the VIDA project and has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement no 777795.
Disclaimer
The content of this document represents the view of the author only and is his/her sole responsibility: it cannot be considered to reflect the views of the European Commission and/or the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). The European Commission and the Agency do not accept responsibility for the use that may be made of the information it contains.

Would you like to stay informed? Follow us through twitter @WWWaterwaves.

Deel dit bericht