+31 (0)6 119 149 61

WW Optimizer

Water Waves heeft een nieuwe sensor met geautomatiseerd doseersysteem ontwikkeld om ervoor te zorgen dat in de waterzuivering nooit meer chemicalien worden verbruikt dan noodzakelijk. Tegelijkertijd wordt onderdosering bij piekbelastingen voorkomen.

Het continu aanpassen van de chemicaliendosering aan de waterkwaliteit is nieuw. Vrijwel geen enkele bestaande waterzuivering doet dit.

De sensor meet continu de kwaliteit van het ongezuiverde en het gezuiverde water en geeft die informatie door aan het doseersysteem dat vervolgens zorgdraagt voor de juiste dosering van chemicalien, UV straling en elektrolyse.

De WW Optimizer is samen met Aquacolor Sensors B.V. ontwikkeld. Water Waves heeft octrooi-aanvragen ingediend om de WW Optimizer te beschermen.