+31 (0)6 119 149 61

WW UltraOxidizer

AOP (advanced oxidation processes) is een moderne techniek om verontreinigingen in water te oxideren met waterstofperoxide en / of ozon. Vaak worden daarbij ook ijzerionen als katalysator gebruikt (Fentonreaktie).

Water Waves heeft een techologie ontwikkeld om het chemicalienverbruik bij AOP met ijzerionen aanzienlijk te verlagen. Met de WW UltraOxidizer kan de oxidatiereaktie bij een pH = 7 worden uitgevoerd waardoor het te zuiveren water niet aangezuurd hoeft te worden met chemicalien en het water ook niet geneutraliseerd hoeft te worden voordat het wordt geloosd. Dit levert niet alleen besparing van chemicalien op maar voorkomt ook belasting van het milieu met zout dat normaal bij de neutralisatiestap wordt gevormd.

In de WW UltraOxidizer passen we ijzerelektrolyse toe waardoor op elk moment precies de benodigde hoeveelheid ijzerionen wordt geproduceerd. Afhankelijk van de toepassing doseren we ook een kleine hoeveelheid natuurlijke complexvormer om de ijzerionen in oplossing te houden. Afhankelijk van de toepassing kan de efficiency van de WW UltraOxidizer nog verder worden verhoogd door combinatie met UVC technologie (foto-Fentonreaktie).

Na uitvoerige tests is gebleken dat de combinatie van UV-C straling, ultrasound (WW Ultravibes) en WW UltraOxidizer uitermate geschikt is voor het verwijderen van micropollutants uit (afval)water. De technologie blijkt bij uitstek geschikt om pesticiden uit spuistromen van de glastuinbouw te verwijderen, medicijnresten en antibioticaresistentie uit ziekenhuisafvalwater te verwijderen en voor de nazuivering van gezuiverd afvalwater van RWZI's (rioolwaterzuiveringsinstallaties).

Door het modulaire karakter van de technologie, is deze uitermate geschikt gebleken voor integratie in een "alles in een reaktor concept" waarbij de verschillende proceseenheden op demontabele manier bovenop een reaktorvat zijn gemonteerd. Een voorbeeld van een Water Waves reaktorsysteem is te zien op onderstaande foto.

Het reaktorconcept bestaat uit een volledig geautomatiseerd systeem. Bovenop de reaktor zijn 4 demonteerbare units met elk 6 UV-C lampen en in het midden WW Ultravibes te zien. Rechtsachter is de ijzerelektrolyse te zien. Bovenop de reaktor, rechtsvoor, zijn de aansluitingen te zien van de sensors die het reaktieverloop volgen en, bij wisselende samenstelling van het te zuiveren water, de dosering van chemicalien automatisch kunnen bijsturen naar het optimale niveau. 

Het WW UltraOxidizer concept brengt de volgende voordelen met zich mee:

  • Efficient en eenvoudig reaktorontwerp: dankzij het batchproces en intensieve menging in de reaktor wordt optimaal gebruik gemaakt van de kinetiek van de AOP reaktie. Ten opzichte van continu doorstroomde systemen is geen speciaal reaktorontwerp nodig om terugmenging en verblijftijdsspreiding tegen te gaan, hetgeen investeringskosten bespaart.
  • Lage onderhoudskosten, en geen periodieke reinigingsstappen van UV-C kwartsbuizen dankzij WW Ultravibes. Een onderhoudsfrequentie van eens per jaar volstaat en onderhoud kan worden uitgevoerd bovenop de reaktor waarbij alle vervangingsonderdelen snel kunnen worden verwisseld, zelfs als het vat gevuld is met water.
  • In verreweg de meeste gevallen is voorfiltratie van het te behandelen water niet noodzakelijk dankzij WW Ultravibes, de intensieve menging en de ijzerelectrolyse. Aangezien voorfiltratie en vervolgens het lozen van het filterresidu alsnog pesticiden of medicijnresten in het milieu brengt, levert dit naast een besparing in investeringskosten ook een belangrijke bijdrage aan een schoon milieu.
  • De reaktor zelf is ook een buffervat zodat in veel toepassingen zowel investeringskosten als de footprint van de installatie wordt gereduceerd.
  • Het systeem is volledig geautomatiseerd en alle procesdata en waterkwaliteitsmetingen worden zowel lokaal gelogd als automatisch opgeslagen op een cloudserver die tevens een alarmfunctie door middel van e-mail en SMS heeft.
  • Het systeem is "eindeloos" op te schalen, simpelweg door grotere reaktordimensies te kiezen, meer units bovenop de reaktor te monteren en eventueel het vermogen van de UV-C lampen en ultrasound per unit te vergroten.

Water Waves heeft octrooi-aanvragen ingediend om WW UltraOxidizer te beschermen.