+31 (0)6 119 149 61

Project Spuiwaterzuivering Glastuinbouw Berlikum feestelijk afgesloten

30 juni 2017
De aanleiding voor het project, dat op 18 februari 2016 van start ging, is de zuiveringsplicht voor restwaterstromen uit de glastuinbouw per 1-1-2018. De zuiveringsplicht houdt in dat tuinders de gewasbeschermingsmiddelen voor 95% uit het restwater moeten verwijderen. Met de conventionele technieken betekent dit voor individuele tuinders een grote investering. Het doel van het spuiwaterproject is om de zuiveringskosten voor individuele tuinders te beperken met behulp van innovatieve technologie en door te streven naar een collectieve voorziening.  
Het project ‘Spuiwaterzuivering Glastuinbouw Berlikum’ is een samenwerking tussen LTO Glaskracht Nederland, LTO Noord, de gemeente Menameradiel, Wetterskip Fryslân, Easymeasure BV, Water Waves BV, Hogeschool Van Hall Larenstein en het CEW, met steun van de provincie Fryslân.

Deel dit bericht